Reklamace nemovitosti

Koupili jste nemovitost, která má závady, o nichž jste neměli ani tušení? Pomůžeme Vám!
Naše postupy

Právní analýza kupní smlouvy

 

Technická inspekce nemovitosti

 

Vyhotovení protokolu zpětného prověření

 

Právní zastupování při jednání s prodávajícím

 

Nemovitost můžete reklamovat až 5 let po koupi

Zpětná technická inspekce nemovitosti

Koupili jste svůj vysněný dům či byt a po čase na něm objevili vady, o kterých jste při nákupu nevěděli? Zatajil vám předchozí majitel skutečný technický stav nemovitosti, a tak místo bezstarostného bydlení musíte řešit nečekané a nákladné opravy? Skryté vady zakoupené nemovitosti můžete reklamovat až do 5 let od uzavření kupní smlouvy, a v případech, kdy o nich předchozí majitel prokazatelně věděl, dokonce i později.
Právo na reklamaci vad nemovitosti máte v případě, že:

 • jste nemovitost koupili kdykoli po 1. 1. 2014
 • od uzavření kupní smlouvy neuplynulo více než 5 let
 • jste vady nemovitosti v době koupě nemohli rozumně očekávat, např. vás prodávající ani realitní makléř před nákupem neseznámili se skutečným technickým stavem nemovitosti a neupozornili na její vady, případně vás upozornili pouze na některé z nich

a více reklamovaných nemovitostí

je Průměrná zpětná sleva

Co všechno reklamace nemovitosti zahrnuje a kolik stojí?

Balíček služeb Zpětné prověření zahrnuje:

• Právní analýzu kupní smlouvy a souvisejících právních a technických dokumentů
• Technickou inspekci nemovitosti a vypracování Technického průkazu nemovitosti
• Vypracování Protokolu zpětného prověření nemovitosti
• Právní zastupování při jednání s prodávajícím, vyjednání dodatečné slevy z kupní ceny a vytvoření dohody o narovnání, případně vymáhání práva na slevu soudní cestou, pokud není možné se s prodávajícím mimosoudně dohodnout

Cena balíčku se skládá z úvodního poplatku 37 000 Kč a dále provize ve výši 37 % z vyjednané finanční kompenzace. Klient tedy získá částku odpovídající 63 % z vyjednané slevy z kupní ceny.

Reklamace nemovitosti v praxi

Manželé Kupcovi dlouho snili o novém prostornějším bydlení. Aby nemuseli řešit starosti spojené s opravou starší nemovitosti, rozhodli se navzdory vyšší pořizovací ceně pro koupi novostavby. V létě 2016 tak na hypoteční úvěr zakoupili dvoupatrový domek s rozlehlou zahradou za 3 600 000 Kč.

Podívejte se, jak probíhala úspěšná reklamace skrytých vad v rodinného domu, která novým majitelům zajistila slevu přesahující 400 000 Kč.

Bezplatná infolinka:

+420 800 899 899

E-mail:

info@zdravanemovitost.cz

Jak reklamace nemovitosti probíhá?

V rámci Zpětného prověření pro vás ve spolupráci se zkušenými odborníky zajistíme vše potřebné pro úspěšnou reklamaci vad již zakoupené nemovitosti.

Kromě detailní technické inspekce a profesionálního posouzení právní a technické dokumentace za vás vyřídíme také veškerou komunikaci s původním majitelem a vyjednáme vám odpovídající slevu z kupní ceny.

Pokud mimosoudní dohoda nebude možná, postaráme se prostřednictvím advokátů o její vymáhání.

Právní analýza kupní smlouvy
V prvním kroku od vás budeme potřebovat kopii kupní smlouvy pro bezplatné úvodní posouzení vašeho případu. V případě, že advokát potvrdí, že kupní smlouva umožňuje uplatnění reklamace, zahájíme detailní analýzu vaší situace.
Právní a technická analýza dalších dokumentů a okolností nákupu
Pro podrobnou právní analýzu vašeho případu od vás budeme potřebovat informace o okolnostech nákupu nemovitosti, a také veškeré související dokumenty, které jste od prodávajícího obdrželi (např. pasport nemovitosti, energetické štítky, revizní zprávy, písemnou komunikaci s prodávajícím). Advokát, který bude vaším případem pověřen, pak ve spolupráci s technickým inspektorem zanalyzuje obdržené informace a připraví podklady pro technickou inspekci.
Technická inspekce nemovitosti
Následně k vám vyšleme certifikovaného inspektora, který provede důkladnou technickou inspekci vaší nemovitosti. Ta trvá zhruba 3 až 5 hodin. Inspektor během ní projde kompletně celou nemovitost od vstupní branky až po střechu a za pomoci profesionálního diagnostického vybavení zanalyzuje celkem 200 základních rizik a 500 dílčích podrizik dle pevně stanovených kritérií z 9 klíčových oblastí: 

 • statika
 • izolace proti vodě
 • úniky tepla
 • akustika
 • bezpečnost užívání
 • hygiena a zdraví
 • kvalita povrchů
 • technická zařízení budov
 • pozemky
Vypracování Technického průkazu nemovitosti
Do 14 dní od technické inspekce zpracujeme její závěry do tzv. Technického průkazu nemovitosti. Jedná se o velmi obsáhlý a detailní dokument (cca 70 až 150 stran), který přesně popisuje zjištěný technický stav nemovitosti a veškeré její závady včetně fotodokumentace.
Vytvoření Protokolu zpětného prověření nemovitosti
Hlavní inspektor provede ve spolupráci s advokátem analýzu Technického průkazu nemovitosti a definuje, které ze zjištěných závad jsou reklamovatelné a v jaké orientační hodnotě. Na základě toho vytvoří tzv. Protokol zpětného prověření nemovitosti.
Seznámení se závěry technické inspekce
Po vypracování Technického průkazu nemovitosti a Protokolu zpětného prověření nemovitosti vás seznámíme se závěry technické inspekce. Společně si projdeme veškeré zjištěné závady nemovitosti a ujasníme si, o kterých z nich jste v okamžiku koupě věděli či mohli vědět, a o kterých jste naopak nebyli informováni a ani je nemohli předpokládat.
Uplatnění vašeho nároku vůči protistraně
Zdravá nemovitosti pro vás zajistí i samotné uplatnění reklamace a vyjedná pro vás odpovídající kompenzaci. Abyste se osobně nemuseli o nic starat, poskytnete spolupracujícímu advokátovi plnou moc, díky které vás bude oprávněn zastupovat. Advokát poté připraví dopis, kterým prodávajícímu oznámí zjištěné vady a vyzve jej k úhradě slevy z kupní ceny. Dopis bude prodávajícímu zaslán společně s průvodní dokumentací v podobě:

 • technického průkazu nemovitosti
 • protokolu zpětného prověření
 • analýzy dalších rozhodných právních dokumentů a skutečností
 • posouzení celkového stavu realizovaného obchodu
 • plné moci k vašemu zastoupení

Vy od nás v této fázi v digitální podobě obdržíte kopii Technického průkazu nemovitosti, Protokolu zpětného prověření a také zmíněného dopisu protistraně.

Komunikace a právní vyjednávání s protistranou
Advokát následně komunikuje s prodávajícím a vyjednává o možnosti uzavření dohody a výši finanční kompenzace. Doba trvání této fáze záleží do značné míry na vstřícnosti a rychlosti původního majitele.

 • technického průkazu nemovitosti
 • protokolu zpětného prověření
 • analýzy dalších rozhodných právních dokumentů a skutečností
 • posouzení celkového stavu realizovaného obchodu
 • plné moci k vašemu zastoupení

Vy od nás v této fázi v digitální podobě obdržíte kopii Technického průkazu nemovitosti, Protokolu zpětného prověření a také zmíněného dopisu protistraně.

Dohoda o narovnání a finanční kompenzace nebo soudní řízení
Završením celého reklamačního procesu je zpravidla uzavření dohody o narovnání, na základě které kupující získá finanční kompenzaci v dohodnuté výši. Celý proces Zpětného prověření a reklamace nemovitosti trvá při bezproblémovém průběhu a jednání s původním majitelem cca 2 až 3 měsíce. V případě, kdy prodávající nemá zájem na adekvátním mimosoudním vyřešení celé záležitosti, závisí délka procesu Zpětného prověření na délce soudního řízení.

 • technického průkazu nemovitosti
 • protokolu zpětného prověření
 • analýzy dalších rozhodných právních dokumentů a skutečností
 • posouzení celkového stavu realizovaného obchodu
 • plné moci k vašemu zastoupení

Vy od nás v této fázi v digitální podobě obdržíte kopii Technického průkazu nemovitosti, Protokolu zpětného prověření a také zmíněného dopisu protistraně.

Garance vrácení úvodního poplatku

Úvodní poplatek se vám vrátí zpravidla mnohonásobně v podobě vyjednané slevy z kupní ceny, ze které následně můžete pokrýt opravu diagnostikovaných vad. Pokud by technická inspekce na vaší nemovitosti neodhalila vady v hodnotě převyšující 100 000 Kč, poplatek vám v plné výši vrátíme.

Zdravá nemovitost v mediích

Hezký dům na prodej? Často jen drahá kamufláž

Mnoho bytů a domů na prodej, nabízených v pěkných a poutavých realitních inzerátech, ve skutečnosti skrývá často fatální skryté vady. Kamufláž. Hezké jen naoko, do doby, než zde začne kupující bydlet, než zatopí. Pak kostlivci k úleku nových obyvatel vylézají nemilosrdně ven.

Co může snížit cenu bytu či domu a jak se bránit, abyste neprodělali

Při koupi nemovitosti se lidé řídí hlavně emocemi a podceňují technický stav. Když se objeví závady, málokdo se zabývá jejich reklamací. Přitom třeba za poškrábaná okna, špatný komín nebo dokonce nefungující troubu můžete získat slevu z kupní ceny.

Kupujete byt, či dům? Tohle jsou nejčastější vady, na které si musíte dát pozor!

Pořídit si (staro)nový byt nebo dům předpokládá značnou investici, mnohdy to uděláte jen jednou za život. Nespoléhejte se jen na to, co vidíte, a nechte si své budoucí bydlení posoudit odborníkem. A nebo si minimálně přečtěte náš článek.

Proč reklamovat právě se Zdravou nemovitostí?

Zdravá nemovitost s.r.o. pro své zákazníky zajišťuje technickou inspekci nemovitostí a právní servis na vysoké úrovni. Díky tomuto na českém trhu unikátnímu propojení technických a právních služeb dokážeme nejen přesně definovat stav vaší nemovitosti a jejích závad, ale také za vás vyřešíme celý proces jejich reklamace a vyjednání adekvátní finanční kompenzace s předchozím majitelem.

Služby Zdravé nemovitosti jsou také jedinečné v tom, že za naše zákazníky přebíráme vysoké náklady na advokáta, technického inspektora a činnost dalších zúčastněných osob a také výdaje či rizika související s případným soudním řízením, bez ohledu na jeho výsledek.

Více o technické inspekci a naší práci
Technickou inspekci nemovitostí provádíme na nejvyšší možné úrovni dle prestižní metodiky Nemopas. Nemovitost je hodnocena certifikovaným inspektorem nejen z pohledu možného aktuálního výskytu 200 základních vad, ale i 500 dílčích rizik vzniku pozdějších vad – tedy situací, kdy porucha na objektu zatím neexistuje, ale byly zjištěny důvodné předpoklady pro její budoucí výskyt.

Kontrola je prováděna v 9 technických oborech: statika, izolace proti vodě, úniky tepla, akustika, bezpečnost užívání, hygiena a zdraví, kvalita povrchů, technická zařízení budov a pozemky.

Inspekce probíhá důkladnou vizuální kontrolou potenciálně problematických prvků nemovitosti za případného využití neinvazivních orientačních diagnostických přístrojů (anemometr, endoskop, geigerův čítač pro kontrolu radioaktivity, bezdotykový teploměr povrchu, pokojové teploty a vlhkosti vzduchu pro identifikaci tepelných mostů, dotykový vlhkoměr, detektor plynu a další).

Názory našich klientů

“Zdravá nemovitost nám do 4 měsíců pomohla se získáním peněz na opravu skrytých vad na naší nemovitosti. Bez odborné pomoci, bychom se k penězům nikdy nedostali.”

Petr Š.

“Přes Zdravou nemovitost jsme odstoupili od kupní smlouvy. Dům, který jsme koupili, měl tolik vad, že by nás do budoucna úplně zruinoval. Za vrácené peníze jsme koupili novou nemovitost, která má smysl.”

Josef P.

“Dřevostavba, kterou jsme koupili, byla na první pohled úžasná. Když se objevila plíseň u okna, ani jsem netušila, jak velký problém to může být. Díky Zdravé nemovitosti dnes víme, co jsme si koupili a peníze, které jsme dostali, nám pomůžou dům alespoň částečně opravit.”

Lucie F.

Kontaktní formulář

7 + 11 =

Kontaktní údaje

Provozovatelem webu je Zdravá nemovitost s.r.o.

Václavské náměstí 806/62
110 00 Nové město, Praha 1
IČ: 050 23 441
DIČ: CZ05023441

Bezplatná linka +420 800 899 899

Zákaznická podpora: +420 552 31 99 21
Kontakt na centrálu: +420 840 91 92 93

info@zdravanemovitost.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.